Laattamaailma Oy tietosuojaseloste / markkinointirekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laadittu 12.4.2022

Laattamaailma Oy on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Arvostamme yksityisyyttäsi ja meille on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme henkilötietojesi käsittelystä Laattamaailma Oy:n (2700250-8) rekisterinpitäjänä suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

 1. Rekisterin nimi
  Laattamaailma Oy tietosuojaseloste / markkinointirekisteriseloste

 2. Rekisterin ylläpitäjä ja vastaava henkilö
  Laattamaailma Oy
  Sinimäentie 8 B
  02630 Espoo
  Maija Tiensuu, viestintävastaava, maija.tiensuu(at)laattamaailma.fi

 3. Rekisterin käyttötarkoitus
 • Asiakassuhteen ylläpito
 • Uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettäminen ja analysointi
 • Markkinointi ja myynti
 • Markkinoinnin kohdentaminen
 • Tarjousten vastaanottaminen
 • Verkkosivuston käyttäjäanalyysi
 • Asiakaskokemuksen parantaminen

  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Laattamaailma Oy:n rekisteri pitää sisällään seuraavia tietoja:
 • Yhteystiedot: nimi, sukunimi, sähkäpostiosoite, osoite, puhelinnumero
 • Rekisteröinnin aika ja tietojen lähde
 • Markkinointilupa
 • Asiointihistoria verkkosivustolla
 • Uutiskirjeiden luku- ja klikkaushistoria
 • Muut asiakkaan itse antamat tiedot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään hakemusten, tarjouspyyntöjen/yhteydenottolomakkeen ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä ja markkinoinnin kohdentamisesta. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. 

  Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Laattamaailma Oy:n järjestelmästä. Poisto on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

 2. Tietojen luovutus ja siirto
  Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, mikäli se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksen lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

 3. Tietojen suojaus ja säilytysaika
  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Laattamaailma Oy säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

 4. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä pysyvästi ”oikeus tulla unohdetuksi”. Mikäli sinulla on itselläsi pääsy tietoihisi, esimerkiksi uutiskirjeen tilaajana, voit muokata tietojasi itse. Muissa tapauksissa tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 5. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.